Home | Producten | Uw account | Referenties | Contact

Betalingsinstructies

Betalingsmogelijkheden

Betaling

iDEAL 

Bij Lifesupplementen.nl  kunt u de koopsom voldoen per iDEAL.
Indien u voor 12.00 uur bestelt heeft u de producten - mits voorradig - de volgende dag in huis!

Vooruit betalen
U kunt het bedrag overmaken na ontvangst van de bevestigingsmail, naar bankrekening 1128 70 430 t.n.v. Life Update, onder vermelding van uw naam en ordernummer en/of faktuurnummer.
Klanten buiten Nederland dienen ook ons IBAN en BIC-nummer te vermelden bij de betaling:
IBAN: RABONL2U
BIC: NL91 RABO 01128704 30

Na uw betaling wordt uw bestelling verzonden.

Indien artikelen niet voorradig zijn, worden ze pas besteld als de koopsom is overgemaakt.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's (€), inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Voor verzending per pakketpost rekenen bij tot een bestelbedrag van € 25,00 een bedrag van € 6,95 aan verzendkosten. Tot een bestelbedrag van € 60,00 berekenenen wij €3.95 verzendkosten, ongeacht het gewicht en formaat van de zending, zolang het een adres binnen Nederland betreft. Boven de € 60,00 draagt Lifesupplementen.nl alle verzendkosten zolang het een adres binnen Nederland betreft. Indien artikelen via brievenbuspost verstuurd kunnen worden (wordt aangegeven bij het artikel in de webshop) dan berekenen wij € 3,00 verzendkosten.

Verzendkosten buiten Nederland worden vooraf met u overlegd.

Koopovereenkomst
Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd op het bestelformulier en op ‘bestellen’ hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen. U ontvangt van ons een orderbevestiging van uw bestelling via uw e-mail. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra u deze orderbevestiging ontvangen hebt.

Hierop staat tevens uw ordernummer vermeld. Vermeldt dit ordernummer steeds bij eventueel contact ons:  info@lifesupplementen.nl.

U heeft op basis van de Wet Kopen op afstand recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. U mag een product binnen die periode terugsturen, waarbij u alleen de portokosten voor het terugsturen hoeft te betalen. Lifesupplementen.nl is wel gerechtigd administratiekosten in rekening brengen.

Lifesupplementen.nl mag ook voorwaarden verbinden aan het retour zenden zie ‘Verzenden & retouren’.

Verzenden & retourneren

 

U heeft op basis van de Wet Kopen op afstand recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. U mag een product binnen die periode terugsturen, waarbij u alleen de portokosten voor het terugsturen hoeft te betalen. Lifesupplementen.nl is wel gerechtigd administratiekosten in rekening brengen.

Artikel 5 Levering
1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en ons een laatste termijn voor levering te worden gegund.
2. Levering geschiedt in beginsel franco (mits opgehaald bij het magazijn van Life Update ) behoudens de in de prijslijst weergegeven uitzonderingen en behoudens de volgende gevallen:
2.1. Particulieren in Nederland die voor minder dan € 15,00 afnemen betalen €6,95 verzendkosten en voor minder dan € 60,00 afnemen € 3,95 verzendkosten  

Indien een artikel via brievenbuspost verstuurd kan worden dan geldt geen minimum bestelbedrag van € 15,00 en blijven de verzendkosten € 3,95 (dit wordt in de webshop bij het artikel aangegeven)
2.2. Particulieren in het buitenland betalen verzendkosten afhankelijk van het gewicht en het factuurbedrag.
2.3. Detaillisten die voor minder dan €120,00 afnemen, betalen minimaal €6,95 verzendkosten.
2.4. Kosten van rembourszendingen zijn voor rekening van detaillist c.q. particulier.
3. Wij zullen aan onze leveringsplicht hebben voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken.
4. Wanneer de benodigde gegevens voor de uitvoering van de opdracht niet tijdig door afnemer aan ons ter beschikking zijn gesteld, worden de leveringsdata in ieder geval met die termijn opgeschort.
5 Indien is overeengekomen dat de order in fasen zal plaatsvinden, zijn wij gerechtigd de deellevering, die tot een fase behoort, uit te stellen, totdat de afnemer aan al zijn financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan.

Artikel 9 Garantie
1. Behoudens een eventuele fabrieks en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Wij garanderen dat de zaken voldoen aan alle noodzakelijke keuringen en dat de zaken ook regelmatig worden gekeurd.
3. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemmingen corresponderend gebruik van de geleverde zaken mits deze worden gebruikt conform de aan afnemer eventueel verstrekte adviezen.
4. Indien een product toch ondeugdelijk blijkt of van mindere kwaliteit blijkt te zijn, heeft afnemer recht op vervanging, tenzij wij er voor kiezen om het factuurbedrag te retourneren na retourzending van de betrokken artikelen.
5. Elke garantieverplichting vervalt, wanneer afnemer het verrichte of geleverde:
a. wijzigt of laat wijzigen;
b. voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;
c. op onoordeelkundige wijze zoals het voldoen aan de verplichting genoemd onder artikel 9 lid 3 heeft behandeld en/of onderhouden, waaronder tevens wordt verstaan al wat volgens branchegebruik als zodanig wordt aangemerkt.


LifeSupplementen.nl 2010 | Life Supplementen is een onderdeel van Life Update | Algemene Voorwaarden | Betalingsvoorwaarden | Privacy